header image

Blog

Sve je energija – vibracija


sound_waves_animatedAko je sve energija, tada su i naše misli energija. To znači: naše misli, odašiljaju frekvenciju koji se u vanjskom svijetu materijalizira. 

Našim mislima , mi mijenjamo vibracije tijela. To je lako isprobati. Mislite na ljubav.
Mislite na mržnju.
Učinak na tijelo je sasvim različit, zato što se mijenja vibracija.

Kako je sve vibracija, bolest je dizharmonija vibracija. Zato je posve očito, da se na takvu dizharmoniju može utjecati uz pomoć drugačijih vibracija.
To znači: kroz muziku, boje, mirise, a sasvim razumljivo i kroz naše misli.
Ova spoznaja nije nova. Novalis, veliki pjesnik i mistik romantike, formulirao je to kratko i jasno: “Svaka bolest je muzikalni problem.” Dakle problem vibracija.

Time nam već logika i fizika kažu, da se bolesti mogu liječiti pomoću misli.

 Sve je energije – sve ima vibraciju.

Čovjeka možemo promatrati kao muzički instrument. Muzika i tonovi su također vibracije. Ako neki instrument nije usklađen, on proizvodi dizharmonične tonove.
Čovjek je takav neusklađen instrument, koji neprestano proizvodi dizharmonične tonove kroz negativne misli i osjećaje.

 

Sigurno poznajete izraz “raštiman je”.
Svaki je čovjek odgovoran za sebe i za svoje osjećaje i misli – a time i za harmonične ili dizharmonične vibracije koje stvara i odašilje.

 

Ako želite svoje probleme riješiti, ako želite svoje ciljeve doseći brzo i s malo truda, tada trebate imati na um ovu činjenicu:
sve je vibracija – i sve je promjenjivo.

Imajte to na umu, kada se radi o vašem životu. Vi odlučujete o tome, da li ćete svojim načinom razmišljanja živjeti u tami misterije, ili ćete se uzdići u svjetlo.
Vi o tome odlučujete – i nitko drugi.

Sve drugo je ograničeno razmišljanje, neznanje, praznovjerje.

Ako mislite da je svijet dolina suza, svojim se mislima spuštate naniže. To je tako.

Ako mislite da je svijet radosna svečanost, svojim se mislima uzdižete. Sasvim sigurno.

To nije mistika, nije religija.

To je čista fizika.

Podeli ovo:
O autoru
Sanja Milanović
http://www.theta4life.com