header image

Blog

Kada sam zaista počela voljeti sebe

Kada sam zaista počela voljeti sebe odrekala sam se navike da živim i dalje u prošlosti i da se brinem za svoju budućnost. Sada živim još samo u ovom trenutku u kojemu SVE počinje.
Tako živim danas svaki dan i zovem to „SVJESNOST“.

Kada sam zaista počela voljeti sebe oslobodila sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od jela, ljudi, stvari, situacija i od svega što me je uvijek ponovo odvlačilo na niže, dalje od mene same.
U početku sam to zvala „zdravi egoizam“, ali danas znam da je to „LJUBAV PREMA SAMOME SEBI”.

Kada sam zaista počela voljeti sebe prestala sam samoj sebi krasti svoje slobodno vrijeme, i prestala sam dalje praviti grandiozne projekte za budućnost. Danas radim samo ono sto mi čini zadovoljstvo i radost, ono što volim i što čini da se moje srce smiješi, na moj vlastiti način i u mom osobnom tempu.
Danas znam da se to zove ČESTITOST.

Kada sam zaista počela voljeti sebe shvatila sam da sam uvijek, u svakoj prilici, na pravom mjestu i u pravo vrijeme, te da je sve što se događa ispravno – od tada pa nadalje  sam  mirna.
Danas znam da se to zove POVJERENJE.

Podeli ovo:
O autoru
Sanja Milanović
http://www.theta4life.com