header image

Blog

Ima trenutaka kad se ne osjećamo dobro.  Tjeskoba, strah ili nas  blokiraju misli koje  sprečavaju  fokus i koncentraciju. Ovim alatom možemo očistiti iz svog tijela blokirajuće osjećaje, misli, toksine, štetna zračenja, negativne energije i energije niskih vibracija, bol, depresiju . Uđemo u koncentraciju : Ja sam u Duhu Ja sam jedno sa Stvoriteljem Ja vidim…