header image

Blog

Svaki broj ima svoju vibraciju – energetsku i duhovnu. Struktura te vibracije se aktivira  izgovaranjem misaonim (duhovnim) ili verbalnim (logičkim) načinom, neovisno na kojem jeziku.  Područje svijesti je povezana sa brojevima – koncentracija na brojeve aktivira vibracije u tim područjima. Koncentracija na brojčane nizove pomaže razvoju Duha i širenju Svijesti. Brojčani niz je pomoć u…

… Brojka je najstariji izvor svete informacije.  Brojevi  su po svojoj prirodi  vječni i dio Božje Riječi sa čovječanstvom u isto vrijeme.  Brojevi su sastavni dio biblijske priče, koja djeluje kao posrednik između ljudske i božanske percepcije … ”   “U ljudskoj svijesti, postoje dijelovi povezane sa svakom znamenkom.  Fokusiranje na jednu znamenku u dijelu…

Ako je sve energija, tada su i naše misli energija. To znači: naše misli, odašiljaju frekvenciju koji se u vanjskom svijetu materijalizira. Našim mislima , mi mijenjamo vibracije tijela. To je lako isprobati. Mislite na ljubav. Mislite na mržnju. Učinak na tijelo je sasvim različit, zato što se mijenja vibracija. Kako je sve vibracija, bolest je dizharmonija…